Hủy phòng trước 14 ngày: Hoàn tiền cọc 100%

Hủy phòng sau 14 ngày, trước 7 ngày: Hoàn tiền cọc 50%

Hủy phòng sau 7 ngày: Không hoàn cọc

.
.
.